Ilmanvaihtojärjestelmän mittaus ja säätö

Mittaus ja -säätötyöt

Ilmanvaihtojärjestelmä on aina säädettävä ilmanvaihtosuunnitelman mukaisesti, jotta se toimii toivotulla tavalla. Oikein tehdyllä säädöllä varmistetaan paitsi jokaisen huoneen tarkoituksenmukainen ilmanvaihto, myös oikea tulo- ja poistoilmavirtojen suhde. Ylipaine rakennuksessa työntää huonekosteutta ulkovaipan rakenteisiin ja liian suuri alipaine voi haitata tulipesien vetoa ja vuotoilma voi tuoda epäpuhtauksia ulkoa tai seinärakenteista.

Tulo-poisto-ilmanvaihtojärjestelmän SFP-luku eli puhaltimien sähkönkulutus suhteessa ilmavirtaan saa olla korkeintaan 2 kW/(m3/s) (RakMk D3 2.6.1.1). Tähän pääseminen edellyttää pääsääntöisesti tasavirtapuhaltimilla varustetun ilmanvaihtokoneen lisäksi huolellista suunnittelua, avaraa kanavistoa sekä ammattitaitoista säätöä.