Hormikartoitus

Hormikartoitukset

Hormikartoituksessa selvitetään poistoilmanvaihtohormien sijainnit ja näiden toimintaa, teknistä kuntoa sekä mahdollisia kunnostustarpeita.

Hormikartoitus antaa tietoja hormien kunnosta, sekä hormisaneerauksen tarpeellisuudesta. Ammattilaisen tuottama hormikartoitus antaa kattavaa lähtötietoa myös linjasaneerauksen suunnitteluun.
Hormikartoituksesta asiakas saa digitaalisessa muodossa olevat raportit.

Hormien kuntotutkimukset

Hormikartoituksesta saatujen tietojen pohjalta voidaan tehdä täysimittainen hormin kuntotutkimus. Tutkimus tehdään hormikameran, kuulan tai savukokeiden avulla. Hormitutkimuksen avulla saadaan selville

Venttiilien ja hormien sijaintien merkinnät pohjakuviin

Tarvittaessa pystymme piirtämään /merkkaamaan tulo ja poistoilma venttiilit tasokuviin. Tämä helpottaa tilaajaa hormien kunnostus suunnittelussa ja laskennassa.

Hormien videokuvaus hormikameralla

Hormin videokuvaus on erittäin suosittu ja nopea tapa selvittää hormien yleiskuntoa ja rakennetta. Video avulla on helppo selvittää mutkat ja sivusiirtymät, sekä mahdolliset tukokset ja muut ongelmat.

Hormikuvauksesta saatuun videomateriaaliin merkitään selkeät ongelmakohdat ja videomateriaali jää asiakkaalle dokumenttina. Videoiden avulla on helppo todentaa maallikolle hormissa esiintyvät ongelmakohdat.